Vacatures Search & Co Groep

Marketing & Co is onderdeel van de Search & Co Groep met vacatures in onder meer communicatie, redactie, media, hrm en management support. Hier vind je een overzicht.

Voor de gemeente Gooise Meren zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. Het team Communicatie zoekt tijdelijke ondersteuning; iemand met een heldere visie op het communicatievak. Met strategisch inzicht, tactisch sterk en bereid om de handen uit de mouwen te steken. Het accent van de werkzaamheden zal liggen op het zelfstandig oppakken van projecten, die je overneemt van de andere communicatieadviseurs. Je staat als adviseur stevig in je schoenen, je bent in staat complexe materie snel te doorgronden, je stelt zelfstandig plannen op en voert deze ook uit. Daarbij word je...
Voor de gemeente Houten zoekt Redactie & Co een online media adviseur. Je helpt de andere communicatieadviseurs bij het inzetten van social media bij communicatie- en participatietrajecten en bij de profilering van de gemeente. Je bent verantwoordelijk voor de content strategie, content marketing en community building op de online media. Verder adviseer en begeleid je de medewerkers, het management en het bestuur bij de dagelijkse omgang met en de inzet van social media. Je helpt het klantcontactcentrum bij webcare via Obi4Wan. Daarnaast weet je hoe je de impact van online communicatie...
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een strategisch tekstschrijver. Je gaat op afroep voor verschillende afdelingen binnen ZonMw aan de slag. ZonMw wilt de resultaten uit de subsidieprogramma’s zo goed mogelijk over het voetlicht brengen voor wetenschappers, medici, beleidsmakers, patiëntenorganisaties en andere doelgroepen. Je maakt zodoende (wetenschappelijke) informatie laagdrempelig toegankelijk voor verschillende groepen. Ook is het mogelijk dat je met langere teksten aan de slag gaat, zoals een rapportage, in samenwerking met de inhoudelijk specialisten. Je ben naast tekstschrijver ook...
Voor de gemeente Baarn zoekt Redactie & Co een webredacteur. Je gaat aan de slag voor de webredactie en met contentcreatie. Je kijkt in deze rol niet alleen naar wat de organisatie naar buiten wilt brengen, maar je kijkt ook naar de online behoefte van de inwoners en springt daar op in. Je gaat je bezighouden met het maken van nieuwe webpagina’s tot het schrijven van social media posts, webteksten, nieuws- en persberichten. Je selecteert en bewerkt video- en beeldmateriaal en je plaatst content online. Tevens analyseer je de statistieken van de website/ social media-accounts en je...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communitymanager Amsterdamse klas. In deze rol beheer je de Amsterdamse klas en daarnaast bouw je deze verder uit. Je signaleert en vertaalt de ontwikkelingen in het Amsterdamse onderwijs en in het onderwijsbeleid naar relevante content. Je coördineert het redactieteam van de leraren en de onderwijsprofessionals en je genereert aansprekende content. Ook maak je een contentkalender. Je monitort de community en vandaar uit kom je met adviezen voor content. Verder adviseer je over de doorontwikkeling van de community en je vergroot het...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur digitale transformatie. Om te zorgen dat de dienstverlening van de gemeente aansluit op de nieuwe standaard van dienstverlening (en ook in de toekomst flexibel kan inspelen op de behoefte van de Amsterdammer, en de maatschappelijke vraagstukken in de stad snel en adequaat op kan lossen), gaat de gemeente digitaal transformeren. Je gaat samen met de communicatiestrateeg binnen het informatie domein aan de slag met deze omvangrijke veranderopgave die in de komende vijf jaar gerealiseerd moet worden. Er is een koers...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bruggen & Kademuren. Er is een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen. In deze rol haal je samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak, stelt deze op en je voert uit. Ook ontwikkel je communicatieve oplossingen. De strategie van het programma 'Wij maken ruimte' is het kader voor je werkzaamheden. Jouw eigen dossier is de vernieuwingsopgave Kademuren. Het werk bestaat o.a. nog uit:...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Corona. Je gaat je bezighouden met het coördineren van de content betreffende de bestrijding van het coronavirus (in- en extern nieuws en social media). Je bent ­(eind)verantwoordelijk voor de producten die de (nieuws)redactie of communicatieadviseur produceert. Je geeft zodoende akkoord op de opgestelde berichten voor de website en sociale media. Ook bewaak je samen met de coördinator nieuwsredactie en de hoofdredacteur de kwaliteit van de content. Je vervangt de coördinator nieuwsredactie in het RAC en je neemt deel...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een online redacteur (intranet). Je gaat vooral aan de slag voor de onderwerpen: Personeel en Organisatieadvies, Kennis en beleid, Financiën en Facilitair. Je bent verantwoordelijk voor de content. Ook bekijk je de communicatievraag in relatie tot de overige middelen die er voor interne communicatie zijn, zoals het sociale platform Tamtam en het interne magazine. Je werkt samen met andere redacteuren en communicatieadviseurs binnen de gemeente. Je weet wat er speelt in jouw thema; door onderzoeken en data- en gebruikersanalyses. Je voert deze...
For an international biotechnology company, we are looking for an Hr operations specialist. As an Hr operations specialist, you are responsible for managing the administration of the Human Resources policies, procedures, programs, recruitment and payroll. Continuously improve the processes, execution, and technology usage. You coordinate the performance mananagement, initiate illness/recovery notification and support case management. Complete on-boarding and off-boarding activities. You answer and handle internal HR related issues, as well as redirecting questions to other appropriate HR...
Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. In deze rol pak je de communicatie op van verschillende projecten binnen het programma. Je vertaalt de strategie naar concrete plannen en je voert deze deels zelf uit, deels met je communicatiecollega’s en deels met bureaus. Tevens zet je de interne communicatie op, zodat de...
Voor de gemeente Olst-Wijhe zoekt Redactie & Co een allround communicatiemedewerker. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de communicatieplannen. Je schrijft en redigeert teksten en je helpt met het (mede)bepalen van de inhoud. Ook ga je je bezighouden met het afnemen van interviews en het (laten) maken van filmpjes. Verder ben je verantwoordelijk voor de publicaties (on- en offline). Je geeft zodoende op een praktische manier vorm en uitvoering aan de communicatie(plannen) en je zet bij de verschillende thema’s en onderwerpen de meest passende communicatie-instrumenten in....
Voor de gemeente Baarn zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur duurzaamheid. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. In dit kader is een programma duurzaamheid ingericht. Eén van de belangrijkste doelstellingen is om pandeigenaren (inwoners en bedrijven) te stimuleren hun pand te gaan verduurzamen. In deze rol ontwikkel je zodoende een strategisch en operationeel communicatieplan voor deze transitie. Je zorgt samen met een collega-adviseur en projectleider voor adequate advisering en uitvoering van de campagnes m.b.t. de zogenaamde no-...
Voor de gemeente Westland zoekt paSearch een management assistent (interim). In deze rol ben je verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning van het management bij het cluster Bedrijfsvoering. Je gaat je bezighouden met het beheer van de agenda’s en het plannen van afspraken. Je organiseert ook vergaderingen, bereid deze voor en notuleert. Je bewaakt hierbij de actiepunten. Verder verzorg je in- en uitgaande correspondentie, organiseer je overige bijeenkomsten en neem je het initiatief als je kansen ziet om zaken slimmer en efficiënter te organiseren. De functie biedt een grote mate...
Voor de gemeente Houten zoekt pzSearch een P&O adviseur (interim). De vakgroep P&O maakt onderdeel uit van het team Bedrijfsvoering (BV) en samen met control, inkoop en managementondersteuning adviseren en faciliteren zij de organisatie in haar bedrijfsvoering. Vier medewerkers werken als eerstelijnsadviseurs P&O hecht samen met het management van de overige teams. In deze rol geef je gevraagd en ongevraagd creatief en resultaatgericht advies aan teammanagers over HR-vraagstukken. Je zorgt voor een goede uitvoering van HR-instrumentarium en je ondersteunt in brede zin de verdere...
Voor een Hogeschool in Amsterdam zoekt Redactie & Co een nieuwsgierige (online) redacteur. Je gaat je bezighouden met de in- en externe (online) communicatie. Denk aan: social media (Twitter, Facebook), de website, nieuwsbrieven en het intranet. Maar je realiseert ook vlogs en zet deze uit. Je past vooral heel veel bestaande content aan t.b.v. het juiste kanaal om de gewenste boodschap over te brengen. Je kijkt ook kritisch naar de content en je bepaalt zodoende hoe en waar de doelgroep het best bereikt kan worden. Gezocht wordt een redacteur (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring met in...
Voor een van onze opdrachtgevers, een productiebedrijf, zijn wij op zoek naar een pragmatische en energieke HR manager (solo positie). Als Hr manager maak je deel uit van het Management Team. Je adviseert het management over alle componenten van het personeelsbeleid in lijn met de behoefte van de business op de korte en lange termijn. Je zet HR op de kaart en draagt zorg voor een verdere professionalisering. Je pakt zowel strategische als operationele zaken op, zoals personeelsplanning, verzuim, opleiding & (talent-)ontwikkeling en recruitment. Je bent klankbord en vraagbaak voor de...
Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zoekt Creatieven.com een ontwerper visuele communicatie. Op afroep ga je aan de slag met het ontwerpen en produceren van visuals die bijdragen aan de communicatie over VNG Realisatie en die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Hierbij dient de huisstijl van VNG Realisatie als uitgangspunt. Je adviseert over de inzet van visuals; zowel de keuze als de manier waarop. Je maakt de ontwerpen op basis van input van de inhoudsdeskundigen en communicatieadviseurs. Je houdt de uitingen actueel op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Verder...