Vacatures Search & Co Groep

Marketing & Co is onderdeel van de Search & Co Groep met vacatures in onder meer communicatie, redactie, media, hrm en management support. Hier vind je een overzicht.

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Haven-Stad. Je gaat aan de slag met het actualiseren en uitvoeren van het huidige plan voor Haven-Stad: strategie, kernboodschap, mediaplan, uitvoering, kalender '20-'21. Je regisseert en coördineert de uitvoerende werkzaamheden. Je verzorgt de content voor de websites. Ook creëer je draagvlak, zowel bij in- als externe stakeholders, in relatie tot de organisatiedoelen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor communicatie binnen de gemeentelijke organisatie en je werkt samen met bestuursvoorlichters bij vragen van...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Centrum & West. Je gaat de gebiedsteams versterken vanuit communicatie. Je adviseert de gebiedsmanager, het gebiedsteam, de projecten en het bestuur en je levert communicatieve ondersteuning/ uitvoering. Je draagt bij aan de communicatie van grote evenementen zoals de Pride, Koningsdag, ADE en Sail. Ook draag je bij aan de ontwikkeling van sociale netwerken in buurten en netwerken van stakeholders. Je stimuleert de dialoog met en tussen bewoners, je adviseert over participatie bij specifieke projecten. Verder...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bigger Picture. 'The Bigger Picture' is een project dat is gestart om de verschillende stadsdelen van Amsterdam (beter) in verbinding te brengen met elkaar. Je werkt in deze rol samen met de senior adviseur en de procesregisseur om een goede strategie op te zetten. Je hebt een verbindende rol tussen de stadsdelen, de communicatieteams en het programmateam. Je gaat je o.a. bezighouden met het uitwerken van de communicatiestrategie, het schrijven/ redigeren van teksten en het organiseren/ uitwerken van interviews....
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Zorg. Je gaat aan de slag voor de directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: de opvang van dak- en thuislozen en ongedocumenteerden, mantelzorg, dementie, eenzaamheid, toegankelijkheid, het voorkomen van huiselijk geweld/ kindermishandeling en de uitvoering van de Wmo. Je bedenkt strategieën om de doelgroepen te bereiken en voert deze ook uit. Je levert een bijdrage aan het communicatief bewustzijn van de medewerkers van Zorg. Je werkt met politiek gevoelige dossiers en...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Basisinformatie & OIS. Je gaat aan de slag met verschillende projecten binnen beide organisaties. Een selectie van de onderwerpen waar je mee te maken krijgt: Opkomstbevordering verkiezingen 2021, Gemeentelijk dataportaal Data en informatie en de Optimalisatie geo-registraties. Je schrijft en redigeert journalistieke teksten, je participeert in projecten en je adviseert over de communicatie. Ook denk je mee over de promotie van het datagebruik onder de ambtenaren en Amsterdammers. En verder zorg je voor het (laten...
Voor het Gelders Energieakkoord zoekt Communicatie & Co een strategische communicatieadviseur. Je adviseert strategisch over de positionering van het GEA en de rollen van de individuele deelnemers in de Board, Support, programma's en secretariaat. Je bent de verbindende schakel tussen alle communicatieprofessionals in het netwerk m.b.t. uitingen aangaande het GEA. Zodoende ben je verantwoordelijk voor eigentijdse zichtbaarheid van de activiteiten. Verder ben je de (eind)redacteur van inhoudelijke uitvoerings- of jaarplannen en schrijver van (pers)publicaties. Je verzorgt de...
Voor de gemeente Katwijk zoekt paSearch een bestuurssecretaresse (2 fte's). Je ondersteunt de burgemeester en wethouders. Zodoende draag je zorg voor de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van vergaderingen en bijeenkomsten, beheer je meerdere agenda's en sta je mensen te woord die contact zoeken met de wethouders. Je organiseert evenementen, zoals Koninklijke Onderscheidingen, Veteranen dag en de nieuwjaarsreceptie. Gezocht wordt een secretaresse (HBO) met minimaal drie jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen vijf jaar op het niveau van management, bestuur en/ of directie bij een...
Voor het banenplatform werkeningelderland.nl zoekt Redactie & Co een online content specialist die doelgroepen weet te vinden via site, Linkedin, Facebook, Instagram en Youtube. Het platform is een gezamenlijk initiatief van meerdere gemeentelijke en provinicale overheden en overheidsdiensten in Gelderland. De specialist optimaliseert de bestaande kanalen en de site, zet nieuwe kanalen op en zorgt voor uitstekende vindbaarheid. Houdt daarbij nauwkeurig in de gaten wat wel werkt en wat juist niet. Hij of zij maakt véél content, steeds gericht op de doelgroep die gezocht wordt. De...
Voor de gezamenlijke facilitaire diensten van de UvA en HvA zoekt Redactie & Co een communicatie-medewerker die samen met de manager verantwoordelijk wordt voor alle in- en externe communicatie. De medewerker weet communicatie in te zetten om een positief beeld over de organisatie te laten ontstaan, ondersteunt in uiteenlopende projecten en adviseert collega's hoe zij hun doelen kunnen bereiken via communicatie. Ondersteunt in de verdere ontwikkeling van het communicatie-beleid en onderhoudt contacten met collega's binnen andere afdelingen van de universiteit en hogeschool. Produceert...
Voor de gezamenlijke facilitaire diensten van de UvA en HvA zoekt Communicatie & Co een communicatie-medewerker die samen met de manager verantwoordelijk wordt voor alle in- en externe communicatie. De medewerker weet communicatie in te zetten om een positief beeld over de organisatie te laten ontstaan, ondersteunt in uiteenlopende projecten en adviseert collega's hoe zij hun doelen kunnen bereiken via communicatie. Ondersteunt in de verdere ontwikkeling van het communicatie-beleid en onderhoudt contacten met collega's binnen andere afdelingen van de universiteit en hogeschool. Produceert...
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een strateeg die de transformatie van de digitale systemen van de stad gaat ondersteunen. De gemeente staat voor een omvangrijke transformatie van dit zogenoemde I-domein. Die overgang zal grote gevolgen hebben voor de medewerkers en zal meerdere jaren in beslag nemen. De strateeg gaat de communicatie-aanpak maken voor de overgang en geeft daar vervolgens handen en voeten aan. Hij of zij stelt de plannen op voor zowel de korte als de langere termijn, adviseert het transformatieteam op strategisch niveau, stelt een stakeholders-analyse op...
Voor de Provincie Gelderland zoekt Communicatie & Co per medio maart een ervaren woordvoerder en persvoorlichter die het bestuur op niveau kan adviseren. De nieuwe medewerker treedt op als woordvoerder van verschillende programma's en gebieden van de provincie en treedt op als tweede persvoorlichter voor leden van het college van Gedeputeerde Staten. In de eerste functie is hij of zij verantwoordelijk voor het hele traject van persvoorlichting tot aan bestuursadvisering. Regelt perscontacten en handelt vragen af. Werkt proactief, volgt het publieke debat, social media en politieke...
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een medior specialist op het gebied van online media. De specialist gaat aan de slag voor het online-team 'stadsdelen en dienstverlening'. Hij op zij optimaliseert de content, voert de redactie, geeft gevraagd en ongevraagd advies, en beheert de content. Doet onderzoek en analyse op het bezoekersgedrag en zoekt naar draagvlak voor verbeteringen. Werkt in een team met online specialisten en communicatie-adviseurs op de centrale redactie van de stad. Gezocht wordt een webspecialist met kennis van bereik, effect en onderzoek van online...
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior adviseur communicatie die zich gaat bezighouden met de thema's ruimte en duurzaamheid. De stad werkt aan een uitgebreide visie op de omgeving die een leidraad wordt voor de ontwikkelingen tot 2050 (wonen, werken, recreatie). De adviseur houdt zich voor een belangrijk deel met dit project bezig. De visie raakt nagenoeg alle doelgroepen in de stad: gezinnen, ondernemers, studenten, maar ook bezoekers en forenzen. Een ander belangrijk project van de nieuwe adviseur wordt Haven-Stad. Dit omvat twaalf gebieden ten westen en...
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior adviseur die gaat werken voor de directie Financiën. Nu de implementatie van één financiële administratie voor de hele gemeente een feit is, wordt Financiën ontwikkeld tot de financiële dienstverlener voor de gehele gemeente. De focus ligt hierbij op het optimaliseren van kwaliteit en het efficiënter werken. De adviseur gaat op strategisch én operationaal niveau aan het werk. Belangrijkste taak is het uitzetten van een communicatiebeleid voor verbetering van de dienstverlening aan in- en externe partijen, innovatie en het...
Voor de Omgevingsdienst regio Utrecht zoekt pzSearch een HR-adviseur. Je bent mede verantwoordelijk voor de HR-processen binnen de organisatie zoals het ontwikkelen, realiseren en opvolgen van het HR-beleid, in lijn met de strategie van de organisatie. Je werkt hierin nauw samen met je beide collega’s van het HR-team, de gehele staf, en het management. Je hebt een initiërende rol. Je vertaalt ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie naar een interne HR-aanpak. Ook ben je in staat om, met jouw kennis van het arbeidsrecht en de ambtenarenwet, de rechtspositie van de ODRU actueel te houden...
Namens een wereldwijd toonaangevend bureau voor het design van exclusieve jachten zoekt creatieven.com een designer die qua smaak, kennis en ervaring aansluit bij het topsegment van de markt. De designer ontwikkelt high-level concepten voor print, web, animatie en een variëteit aan media, voor zowel klanten als voor het bureau zelf. Hij of zij ontwerpt zelfstandig en is in staat het proces van concept tot uitvoering te overzien en aan te sturen. Voert projecten uit in nauwe samenwerking met de art director en design director. Gezocht wordt een designer met het commitment om zichzelf en zijn...
Voor een groot bureau voor creatieve consultancy en experience design is creatieven.com in samenwerking met DesignConnector continu op zoek naar een 3D-ontwerper in de rol van visitor experience designer. Het bureau is gespecialiseerd in het ontwikkelen van tentoonstellingen, bezoekerscentra, paviljoens en multimediale theaters: inhoud, ontwerp en productie. Internationaal. De designer ontwerpt zelfstandig ruimtelijke projecten, werkt samen met collega-designers in grote projecten en geeft leiding aan multidisciplinaire teams. Is verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving. De designer...
In opdracht van een jong, Amsterdams meubel bedrijf zoek ik samen met DesignConnector een energieke officemanager. Je bent intern en extern aanspreekpunt op het gebied van de dagelijkse administratief- secretariële taken, zoals de telefoon, het beantwoorden van mails en het ontvangen van de klanten. Je begeleidt indiensttreding van nieuwe collega's, administreert contracten en houdt vakantiedagen/ziekteverzuim bij. Daarnaast ben je de PA van de directie: je houdt de agenda bij, boekt reizen en handelt correspondentie zelfstandig af. Je notuleert en plant de vergaderingen. Jij hebt minimaal...