Over de Wet DBA

Per 1 mei 2016 is met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, de Wet DBA, de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft voor zelfstandig werkende professionals (zzp-ers).

Hiermee is de wettelijke vrijwaring vervallen voor opdrachtgevers voor een eventuele naheffing loonheffingen als blijkt dat een zelfstandige achteraf als werknemer wordt aangemerkt.

Het inhuren van zelfstandige professionals wordt nu risicovoller en brengt meer verantwoordelijkheden voor de opdrachtgever met zich mee.

Opdrachtgevers moeten voortaan werken met een door de Belastingdienst vooraf goedgekeurde overeenkomst werken om gevrijwaard te blijven van naheffingen voor het inhuren van zzp-ers. Dit geldt echter alleen als de in de overeenkomst vastgelegde afspraken niet afwijken van de reële situatie.

Opdrachtgevers moeten er daarom voor zorgen dat de dagelijkse praktijk aansluit bij wat in de overeenkomst is vastgelegd. Hiervoor is een proces nodig dat bestaat uit regelmatige controle en goede dossiervorming, bij voorkeur ook vooraf afgestemd met de fiscus.

Marketing & Co helpt haar opdrachtgevers met de inhuur van zzp-ers met drie mogelijkheden:

  1. De inhuur van een zzp-er via de goedgekeurde overeenkomst van Marketing & Co. De zzp-er wordt nu ingehuurd door Marketing & Co en de opdrachtgever ontvangt periodiek een factuur voor de gemaakte uren van Marketing & Co.
  2. De inhuur van een zzp-er via een uitzendovereenkomst. De zzp-er komt op basis van een minimaal aantal uren per week in loondienst van Marketing & Co en wordt beloond conform de cao. De opdrachtgever ontvangt periodiek een factuur voor de gemaakte uren vanuit Marketing & Co.
  3. De inhuur van een zzp-er via een detacheringsovereenkomst. De zzp-er komt voor bepaalde duur in loondienst van Marketing & Co en wordt beloond conform de cao. De opdrachtgever ontvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst periodiek een factuur voor de gemaakte uren vanuit Marketing & Co.

Meer weten?

Bel met Michael Boud op 020 521 8700 of stuur hem een berichtje op michael@marketingco.nl.