PIM: visiedocument marketing in het AI- en duurzaamheidstijdperk

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Platform Innovatie Marketing (PIM) heeft een visiedocument "De marketingtoekomst in versnelling: AI en Duurzaamheid als krachtbronnen" gepresenteerd.