Plus start training Veilig op de weg

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Plus zegt het -als het gaat om de P van Plaats en distributie- belangrijk te vinden dat bezorgers van online boodschappen veilig en verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen. Hiervoor heeft de retailketen de online training ‘Veilig op de weg voor bezorgers’ ontwikkeld.