[onderzoek] 'Veel organisaties moeten hun wervingsbeleid herzien'

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Uit onderzoek van Tilburg University en Rendement Uitgeverij naar de werving-en-selectiepraktijken in Nederland blijkt een aanzienlijk deel van de organisaties in het werving-en-selectietraject te kijken naar discriminatiegevoelige persoonskenmerken in het cv. Als de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in werking treedt, zullen veel organisaties hun wervingsbeleid moeten herzien. Daarnaast checkt ruim 25% de socialmediaprofielen van kandidaten.