[column] Hiërarchie is old school

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
‘G en Z’ers zijn doeners. Ze zijn zeer geëngageerd. Dat kan ook niet anders: ze worden elke dag geconfronteerd met klimaatverandering, woningnood en andere maatschappelijke problemen. Verandering teweeg brengen, dát is waar het ze om is te doen!’ ‘Die doe-mentaliteit betekent ook dat ze hiërarchie en bureaucratie vermijden.’