[column] Brandr 17: Positionering

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Op de Nima Marketing Day 2020 werd door verschillende keynotes de wens geuit om basiskennis van het marketingvak te verdiepen. Aan deze wens voldoet MarketingTribune o.a. met de postume publicatie van merkkroniek 'Brandr' door professor Giep Franzen. Met vandaag: Positionering.