[column] Emotie rules weer in autoland

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Nadat de ratio, stevig aangewakkerd door fiscale stimulansen, een decennium lang heeft geregeerd, is de emotie gelukkig weer terug in het keuzeproces van een nieuwe auto.