Digitalisering en duurzaamheid steeds meer hand in hand

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Covid19 verlegt de bedrijfsfocus naar digitalisering omdat het bedrijven dwingt om flexibel te reageren. Er ontstaan nieuwe digitale businessmodellen waarbij bedrijven oog houden voor duurzaamheid.