SAN Accent verplaatst deadline naar 15 januari

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Het bestuur van de SAN Accent heeft besloten om de deadline voor het inzenden van cases te verplaatsen naar vrijdag 15 januari 2021. Reden hiervoor zijn 'lopende gesprekken over mogelijk extra inzendingen' en omdat enkele inzenders meer tijd nodig hebben.