Shell geleidelijk naar SHV model

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Door een tijdelijk verminderd energieverbruik door de wereldwijde pandemie, vanwege de energietransitie en overproductie in verschillende landen, staat het merk Royal Dutch Shell onder druk. Het aandeel is bijna te geef, op een nieuwe strategie wordt gebroed. Biedt de SHV-aanpak soelaas?