Jongeren zijn hun telefoon de baas

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Tijdens de Week van de Mediawijsheid speelden ruim 181.000 middelbare scholieren de 'smartphone challenge'. Ze namen hiermee onbewust deel aan een bewustwordingscampagne van de Autoriteit Persoonsgegevens, ontwikkeld door Monty.