[column] Waar moet een goede verpakking aan voldoen?

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig, want een goede verpakking is sterk product- en contextafhankelijk. Er bestaat geen blauwdruk voor de beste verpakking, maar er zijn wel ‘regels’ die voor elke verpakking gelden.