[column] Hudson's Bay: managing wrong expectations

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Hudson’s Bay worstelt sinds zijn intrede in de Nederlandse markt in 2017 met zijn positionering en zadelt de aandeelhouders op met veel verlies. Maar belangrijker nog: de belangrijkste stakeholders, de consumenten, begrijpen niet wat Hudson’s Bay hen te bieden heeft. Er zijn aanhoudende berichten dat Hudson’s Bay wil stoppen, maar langlopende huurcontracten zitten nog in de weg. Hoe lang gaat dit nog goed, is er nog tijd voor een echt unieke propositie?