Tata Motors maakt hartverwarmende ramadancommercial

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
De video gaat over elkaar helpen ongeacht geloofsovertuiging, achtergrond en nationaliteit.