Radio100: wie was het invloedrijkst?

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Het medium radio bestaat honderd jaar. Om die reden is een speciale lijst samengesteld met de meest invloedrijke radiomensen: de Radio100. Veel bekende namen, maar wat ook opvalt: nauwelijks vrouwen.