Gebrek aan analytische vaardigheden grootste uitdaging big data

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Nederlandse communicatieprofessionals moeten zich nadrukkelijker bezighouden met onderzoek en big data en wat deze betekenen voor hun professie. Dat is de uitkomst van een exploratief onderzoek dat dr. Piet Verhoeven van de Universiteit van Amsterdam (UvA) uitvoerde voor Logeion