Reclamefolderbeleid Amsterdam in strijd met Grondwet

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!
Door het nieuwe reclamefolderbeleid in Amsterdam worden de vrijheid van nieuwsgaring en de privacy-rechten van burgers geschonden. Bovendien deugen de milieu-argumenten van de gemeente niet en zullen dus ook de daarop gebaseerde doelstellingen niet gehaald worden. De gemeente grijpt bovendien in in de marktverhoudingen en veroorzaakt economische schade in de gehele keten van retailer tot bezorger.