Wat is nu eigenlijk de definitie van customer journey?

Welkom bij Marketing & Co - bureau voor werken in de marketing.
Neem een kijkje op onze website!

Customer journey is het pad dat een consument aflegt om uiteindelijk een bepaald product of een bepaalde dienst te kopen. Met behulp van de inzichten die een customer journey kunnen opleveren, kunnen bepaalde bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd.