Communicatieadviseur Stikstof

Dit is een vacature van een zusterbedrijf van Marketing & Co.
Klik op de link onderaan de tekst om verder te lezen of te solliciteren!

Voor de provincie Overijssel zoekt Communcatie & Co een communicatieadviseur Stikstof. Je zorgt dat in de opstartfase bij de stikstofaanpak een passende communicatiestrategie/ -plan wordt opgezet, zowel op provinciaal (programma) niveau als per gebied -passend bij de politiek-bestuurlijke context, de diversiteit aan stakeholders en de dynamiek. Je stemt hiertoe af met de woordvoerder van de coördinerend portefeuillehouder, communicatieadviseurs van andere programma’s, de andere leden van het programmakernteam en mogelijk ook communicatieadviseurs van relevante stakeholders. Je coacht en spart met de (nog te werven) collega communicatieadviseur die na afloop van jouw opdracht (incl. evt. verlenging) zorgt voor het (laten) uitvoeren en waar nodig bijstellen van het communicatieplan. Gezocht wordt een adviseur (HBO communicatie) met minimaal tien jaar ervaring bij een overheidsorganisatie in de periode 2005 – 2020. Je hebt ervaring met het opstellen van een communicatiestrategie in een politiek-bestuurlijk gevoelige en complexe context, bij minimaal drie projecten / programma’s. Verder heb je ervaring in gebiedsprocessen/ programma’s die vanuit doelen i.p.v. te behalen resultaten gestuurd werden. Tenslotte beschik je over de volgende competenties: strategievorming, overtuigingskracht, verbinding, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en conceptuele flexibiliteit. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2021. Verlenging is mogelijk. 28 tot 36 uur. Startdatum: 3 augustus 2020. Tarief in overleg.